Mobbing w pracy i w szkole

Mobbing w pracy i w szkole

W czasach, jakich przyszło nam żyć, w wielu dyskusjach coraz częściej pada słowo „mobbing”. Dotyczy to w głównej mierze mobbingu w pracy, aczkolwiek ofiarami mobbingu coraz częściej bywają dzieci w wielu szkolnym.